خدمات پرداخت اپل و گوگل


در این بخش خدمات متنوع برای کاربران اپل و گوگل ارایه شده است.

خدمات اپل آی دی- کارت های آیتونز-اپل موزیک-گوگل پلی-گوگل ادورکز-گوگل کلود و تمامی خدمات مرتبط با اپل و گوگل