درباره ما

PAY24 با هدف ارایه خدمات سریع و با پشتیبانی مناسب ایجاد گردیده است مجموعه PAY24 دارای شرکت های همکار مختلفی در داخل و خارج کشور است. PAY24 و کلیه خدمات آن تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران می باشد.